Αγριέψαμε στο Αιγαίο …12 εμπλοκές με 18 Τουρκικά Οπλισμένα F-16 !»Πληθαίνουν τα σημάδια «…

Πληθαίνουν τα σημάδια ...Ότι στο Αιγαίο κάτι ετοιμάζεται και δεν θα είναι ατύχημα , με τους  Χειριστές μας να είναι στα Όρια, απο το Θάνατο των Μαχητών μας, που να επισημάνουμε οτι οι Τούρκοι δεν τους σεβάστηκαν ούτε νεκρούς !

Οι Τούρκοι θέλουν να προκαλέσουν τους Χειριστές μας, γνωρίζοντας οτι δεν έχουν εντολές κατάρριψης ,αλλά όμως  όλα δεν είναι  όπως σχεδιάζονται και αν κάτι ξεσπάσει δεν θα μαζεύεται και τότε θα δούμε πόσα απίδια βάζει ο Σάκος

Με 22 Μαχητικά σε  9 σχηματισμούς  εκ των οποίων τα  18 ήταν Οπλισμένα όλα είναι ρευστά και όλα μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή και όλα είναι πιθανά 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 9 (2×4 F-16, 7×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 23

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 18

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 12

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 14 (από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 12

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.