Αναγνωρίστηκαν ,αλλά δεν αναχαιτίστηκαν τα Τουρκικά CN 235 & τα Ε/Π

Τουρκικό CN-235 απογειώθηκε απο  το  Πολεμικό Αεροδρόμιο του DALAMAN απέναντι απο το νησί της Ρόδου και έψαχνε στη περιοχή …Όπως και 2 Ε/Π που απονηώθηκαν απο Τουρκικές Φρεγάτες που έπλεαν στην Περιοχή

Τα Τουρκικά Ελικόπτερα και το CN 235  προέβησαν σε 5 Παραβάσεις   και ενώ αναγνωρίστηκαν δεν αναχαιτίστηκαν,  ίσως επειδή δεν προέβησαν σε  Παραβιάσεις ,αλλά έκαναν μόνο  παραβάσεις!

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 24η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 3 (1 CN-235 και 2 Ε/Π)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 5

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν ….σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.