Απίστευτο:50.000 Λαθρ@μετανάστες μόνο στα Hot-Spot των Ε.Δ !!

Απίστευτος ο αριθμός των   50.000 Λαθρ@μεταναστών που φιλοξενούνται στα 33νHot-Spot που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις  και που είναι σχεδόν διπλάσιος απο τις δυνατότητες  που έχουν !!

Να υπενθυμίσουμε οτι οι Ένοπλες Δυνάμεις είχαν κληθεί απλά να κατασκευάσουν 15 HOT-SPOT και όχι να πάρουν επ’ ώμου το την λαθρομετανάστευση

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας προσφύγων, σας γνωρίζεται ότι για τις 24 Οκτωβρίου 2019 διαμένουν σε 33 δομές διαχείρισης ΕΔ, 49.648 λαθρ@μετανάστες & πρόσφυγες, με δυνατότητα φιλοξενίας 30.255 ατόμων

(Οι δομές φιλοξενίας Λέσβου, Σάμου, Χίου, Λέρου, Κω και Έβρου) έχουν υπεράριθμους λαθρ@μετανάστες & πρόσφυγες σύμφωνα με την κατανομή προσφύγων που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς).

Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για τις 24 Οκτωβρίου 2019 ανέλαβαν το έργο της παροχής 32.640 μερίδων φαγητού (από τις οποίες 217 μερίδες διανέμονται σε δομές φιλοξενίας οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα ΕΔ), λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών) στους λαθρ@μετανάστες & πρόσφυγες.

Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.


Διάφορα Άρθρα