Άσκηση Χειρισμού Κρίσεων «TALOS 17″…Στη φωλιά των Κοκκινομπερέδων της 71ης ΑΜ-ΤΑΞ! ( Φωτό & Video)

Από 31 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 71 Α/Μ ΤΑΞ “ΠΟΝΤΟΣ” στη Νέα Σάντα Κιλκίς, η πολυεθνική τακτική άσκηση  “TALOS 17”. …Χειρισμού Κρίσεων

Η άσκηση ‘’TALOS’’ διεξάγεται ανά δύο έτη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Πολυεθνικού Σχηματισμού Μάχης HELBROC BG, ο οποίος αποτελεί στρατιωτική δύναμη ταχείας αντίδρασης, για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης.

Η Πολυεθνική Άσκηση επικεντρώθηκε σε αντιμετώπιση Ειδικών επιχειρήσεων και Χειρισμού Κρίσεων εντός Κατοικημένων Περιοχών ..Απο ειδικές για το σκοπό αυτό Δυνάμεις !!

Στην άσκηση συμμετείχαν η Ελλάδα ως έθνος πλαίσιο, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, καθώς και η Σερβία με παρατηρητές.

Ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου Στρατηγός Μαρκίδη έδωσε το …Το παρόν στην Άσκηση και κράτησε σημειώσεις !!!

Σκοπός της άσκησης ήταν η επαύξηση της διαλειτουργικότητας σε εθνικό και σε πολυεθνικό επίπεδο, μεταξύ του Ελληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων της ΕΕ (ΕΣΕΕΕ στην 1η Στρατιά) και του Ελληνικού Στρατηγείου Δυνάμεων της ΕΕ (ΕΣΔΕΕ στην 71 Α/Μ ΤΑΞ), σε επιχειρήσεις χειρισμού κρίσεων.