Διαγωνισμός των Ηλεκτρονικών Συστημάτων (AVIONICS) των Αφων C-130AUP της ΠΑ

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη – Follow on Support (FOS) των Ηλεκτρονικών Συστημάτων (AVIONICS) των Αεροσκαφών C-130AUP» της Πολεμικής Αεροπορίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.430.000 €

Download the PDF file .


Διάφορα Άρθρα