Εκπαίδευση Ελεύθερων Σκοπευτών του ΝΑΤΟ στο ΚΕΝΑΠ

Από τις 19 έως τις 23 Απριλίου 2021 το NMIOTC Maritime Sniper Course πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του NMIOTC (ΚΕΝΑΠ  και στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων Κρήτης. 

Η Εκπαίδευση των Ελεύθερων Σκοπευτών πραγματοποιήθηκε  από εκπαιδευτές του NMIOTC, εκπαιδευτές από τις Ελληνικές Ειδικές  δυνάμεις και τις ομάδες SOF της Ακτοφυλακής και επίσης και  από το Διεθνές Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης

Το Σεμινάριο το Παρακολούθησαν 22 εκπαιδευόμενοι από 6 χώρες (Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία και Η.Π.Α.).