Υπερπτήση Tούρκικου CN-235 πάνω από τη ν.Ζουράφα & 11 Παραβιάσεις (upd)

Το τούρκικο αεροσκάφος CN-235 εισήλθε στο FIR Αθηνών  την 13:30 και την 13:33 πραγμαγματοποίησε υπερπτήση άνωθεν της ν. ZOYPAΦA στα 100 πόδια και εξήλθε από το FIR Αθηνών την 13:37.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 9η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ        :    1 (2 F-16)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :    6 (3 CN-235 & 3 Ε/Π)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         :    8
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          :    –
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :    11

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :    11 (1 από τον σχηματισμό, 8 από τα CN-235 και 2 από τα ε/π)
ΕΜΠΛΟΚΕΣ           :     –
ΠΕΡΙΟΧΗ               :   ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ & NOTIOANATOΛIKO ΑΙΓΑΙΟ

α. Η μία εκ των ανωτέρω παραβιάσεων ήταν υπέρπτηση που πραγματοποίησε ένα τουρκικό α/φ CN-235 άνωθεν ν. Ζουράφας την 13:33 σε ύψος 100 ft.

β. Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαίτιστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.