Μαζικές παραβιάσεις στο Αιγαίο…Από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά

Τουρκικές Παραβιάσεις «κατά πάγια Τακτική»για μια ακόμη φορά στο Αιγαίο με την Τουρκική Πολεμική αεροπορία να απογειώνει 2 UAV και 6 μαχητικά εκ των οποίων τα 3 ήταν Οπλισμένα.!

Τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 35 παραβιάσεις και 6 παραβάσεις του FIR Αθήνων.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 04η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 2 (2×3 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 2 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 8

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 3

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 6

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 35

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.