Τα νησιά εφοδιάστηκαν με Τεθωρακισμένα Οχήματα «M1117» που διαθέτουν …Αισθητήρες (θερμική κάμερα & ραντάρ)

Τροποποιημένο Τροχοφόρο Τεθωρακισμένο Όχημα Αναγνώρισης M1117 με αισθητήρες (θερμική κάμερα, ραντάρ) επί ιστών και οθόνη στο εσωτερικό για λήψη εικόνας από mini-UAV.