Όργωσε τη νήσο Σάμο ο «ΓΕΠΣ»…Επιθεώρηση ετοιμότητας των Μονάδων!

Το διήμερο 06 και 07 Φεβρουαρίου 2018, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Υπαρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανούρης, επιθεώρησε την Περιοχή Ευθύνης της 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ» στη νήσο Σάμο!

  Ο ΓΕΠΣ επιθεώρησε το σύνολο των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων, καθώς και Φυλάκια αυτής, όπου παρακολούθησε και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ο Γενικός Επιθεωρητής έλεγξε την ετοιμότητα των Μονάδων ώς προς τον χρόνο μετάβασης στους   διασποράς των Μονάδων ,αλλά και την δυνατότητα των Απομακρυσμένων  Φυλακίων ώς προς  την εκτέλεση της Αποστολής !