Ούτε και σήμερα δεν σταμάτησαν τις Παραβιάσεις οι Τούρκοι …Δεν σέβονται απολύτως Τίποτα !

Ούτε και σήμερα δεν σεβάστηκαν τίποτε οι Τούρκοι και συνέχισαν τις Παραβιάσεις  …Ούτε όταν  ακόμη δεν έχει ταφεί ο Ήρωας που έπεσε γιατί οι ίδιοι προκάλεσαν  την απογείωση  και την πτώση του ...

ΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 13η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ        :     –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :     4 (2 CN-235 &  2 Ε/Π)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         :     4
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          :     –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :     4

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :     32 (από τα CN-235)
ΕΜΠΛΟΚΕΣ           :     –

ΠΕΡΙΟΧΗ               :    ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Τι να σχολιάσεις και τι να πεις…Για όσους  πιστεύουν ακόμη σε Τούρκικο Λαό και Φιλίες και τρίχες Κατσαρές