Περιπολίες ,βολές Αρμάτων και εκπαίδευση Καταδρομών σε Συνθήκες Σιβηρίας!!

Η Εκπαίδευση του Προσωπικού του Στρατού μας συνεχίστηκε σε κάθε μεριά της Ελλάδας, με τις καιρικές συνθήκες να είναι Συνθήκες Σιδηρίας και δεν αποτελούν τροχοπέδη για το προσωπικό μας..

Οι Καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν οτι είναι  κίνητρο για την καταβολή της  μεγαλύτερης δυνατής  προσπάθειας του Στρατού μας