Σάρωσαν πάλι το Αιγαίο οι Τούρκοι …81 Παραβιάσεις & Παραβάσεις απο F-16,UAV & ATR-72

Δεκάδες ήταν για μια ακόμη φορά οι Τουρκικές Παραβιάσεις σε Βορειοανατολικό Κεντρικό  και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και εμείς απλά το μόνο που κάνουμε είναι να τις καταγράφουμε …Μια κατάσταση που είναι άγνωστο γιατί την ανεχόμαστε !

Συγκεκριμένα  4 σχηματισμοί με  8 μαχητικά εκ των οποίων τα δύο ήταν Οπλισμένα και αυτό πρέπει να το χωνέψουμε προέβησαν σε 23 Παραβιάσεις απο τις 72 Συνολικά …

Τα Τούρκικα UAV προέβησαν  σε 17 Παραβιάσεις και μια Υπέρπτηση ,αλλά αυτό φαίνεται να το έχουμε συνηθίσει πια

Τα 2 Τούρκικα  υπερσύγχρονα ATR-72 (που αφήνουν και Τορπίλες ) έκαναν ούτε λίγο ,ούτε πολύ 33 Παραβιάσεις …(Να ζήσουμε να τις θυμόμαστε !)

Να επισημανθεί οτι μόνο μια αναχαίτιση των Τουρκικών Μαχητικών εξελίχθηκε σε Αερομαχία

Γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους και μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αλλά φαίνεται οτι κάποιους τους Βολεύει εκεί στην Κυβέρνηση ,εξάλλου δεν πέρασε και αρκετός χρόνος  απο τότε που ο Υπουργός της Κυβέρνησης δήλωνε  οτι η Ελλάδα είναι το ποιο δειλό Κράτος …Εξακολουθεί να το πιστεύει ακόμη και τώρα ;

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 11η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 4 (4×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 5 (2 ATR-72, 3 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 13
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 9

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 72 (33 από τα ATR-72,17 από τα UAV και 22 από τα F-16)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

  • Μία εκ των ανωτέρω παραβιάσεων ήταν υπέρπτηση.
  • Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.