Στη σειρά για το «Χώσιμο «…Οι Απόφοιτοι της ΣΜΥ ξέρουν και απο τα Βαριά στη Θράκη (φωτό

Εκτέλεση Βολών Πληρωμάτων Αρμάτων του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Μονίμων Λοχιών ΣΜΥ/2018

Το χρονικό διάστημα από 04 έως 08 Μαρτίου 2019, διεξήχθησαν στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Ξάνθης (ΠΒΑΞ), Βολές Πληρωμάτων Αρμάτων από το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Μονίμων Λοχιών ΣΜΥ/2018, οι οποίες αποτελούν και το επιστέγασμα της εκπαίδευσης των νεαρών  Ηγητόρων του  Στρατεύματος

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευση εφαρμόστηκαν τεχνικές στοχοποίησης και προσβολής στόχων υπό ρεαλιστικές συνθήκες, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της όλης διαδικασίας.