Τούρκικα CN-235 σε όλο το Αιγαίο…37 παραβιάσεις και 4 παραβάσεις

Για μια ακόμη φορά τα Τουρκικά Κατασκοπευτικά πήγαν Πάνω-Κάτω  σε όλο το Αιγαίο πραγματοποιώντας 37 παραβιάσεις και 4 παραβάσεις.

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 09η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 3 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 4

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 37

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

 


Διάφορα Άρθρα