Τουρκικές Παραβιάσεις κατά «πάγια Τακτική»…στο Αιγαίο

Τουρκικές Παραβιάσεις «κατά πάγια Τακτική»για μια ακόμη φορά στο Αιγαίο με την Τουρκική Πολεμική αεροπορία να απογειώνει 4 μαχητικά εκ των οποίων τα 2 ήταν Οπλισμένα.!

Ενώ και ένα CN-235 απογειώθηκε απο το DALAMAN και πήρε πάνω -κάτω το Αιγαίο ,υπό του μανδύα της Αποστολής  του ΝΑΤΟ!

Σημειώθηκαν 6 Παραβιάσεις και 4 Παραβάσεις ,αφού το ΑΤΑ απογείωσε την ετοιμότητα και αναχαίτισε τα Τούρκικα για μια ακόμα φορά …Κατά πάγια Τακτική βεβαίως -Βεβαίως!!

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 02ηΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 2 (2×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 5

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 4

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 6

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.