Τρομακτική δύναμη πυρός απο τους Κοκκινομπερέδες της 71ης A/M ΤΑΞ ..Εξαφανίζουν κάθε απειλή στο Πέρασμά τους“TALOS 2019”

Πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 71 Α/Μ ΤΑΞ “ΠΟΝΤΟΣ” στη Νέα Σάντα Κιλκίς, η πολυεθνική τακτική άσκηση “TALOS 19”. …Η Άσκηση Χειρισμού Κρίσεων εντός κατοικημένων περιοχών

Η άσκηση ‘’TALOS’’ διεξάγεται ανά δύο έτη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Πολυεθνικού Σχηματισμού Μάχης HELBROC BG, ο οποίος αποτελεί στρατιωτική δύναμη ταχείας αντίδρασης, για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης.

Η Πολυεθνική Άσκηση επικεντρώθηκε σε αντιμετώπιση Ειδικών επιχειρήσεων και Χειρισμού Κρίσεων εντός Κατοικημένων Περιοχών ..Απο Ειδικές  Καταδρομικές   για το σκοπό αυτό Δυνάμεις !!

Σκοπός της άσκησης ήταν η επαύξηση της διαλειτουργικότητας σε εθνικό και σε πολυεθνικό επίπεδο, μεταξύ του Ελληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων της ΕΕ (ΕΣΕΕΕ στην 1η Στρατιά) και του Ελληνικού Στρατηγείου Δυνάμεων της ΕΕ (ΕΣΔΕΕ στην 71 Α/Μ ΤΑΞ), σε επιχειρήσεις χειρισμού κρίσεων

Στην άσκηση συμμετείχαν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, και η Σερβία.


Διάφορα Άρθρα