Βλήματα K/B αέρος-αέρος «MICA NG» & στα Ελληνικά RAFALE;

Σε κατάλογο αμυντικών βιομηχανιών της γαλλικής Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών (DGA) που δημοσιεύθηκε στις 04ΙΑΝ22 αναφέρεται ότι η Ελλάδα προμηθεύεται & Κ/Β αέρος-αέρος MICA NG, το οποίο  όμως  δεν επιβεβαιώνεται από την υπογραφείσα σύμβαση για την προμήθεια οπλισμού των Α/Φ Rafale.

Ο γαλλικός πύραυλος BVR, MICA (δημιούργημα της MATRA), είναι μοναδικός από πολλές απόψεις. Οι Γάλλοι, αναζητώντας ένα νέο όπλο μέσης ακτίνας για τα μαχητικά τους, έφτασαν στο ίδιο συμπέρασμα με τους Αμερικανούς.

Ότι οι επόμενες συγκρούσεις θα διεξάγονταν κυρίως μεταξύ μαχητικών και ότι η τεχνολογία ήταν ώριμη για βλήματα ενεργού καθοδήγησης ραντάρ.

Η αξιοποίησή τους ήταν ο μόνος τρόπος άμεσης αποδέσμευσης του μαχητικού αμέσως μετά την εκτόξευση του πυραύλου, πράγμα πολύ σημαντικό, ιδίως για την επιβίωσή του.