Βολές Βαρέων Όπλων (ΠΖ) απο τους Οπλίτες της 2021 ΕΣΣΟ …Αλλά στη Κύπρο!

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ειδικοτήτων, την οποία παρακολουθούν οι οπλίτες της 2021 ΕΣΣΟ, πραγματοποιήθηκαν Βολές Βαρέων Όπλων Πεζικού στα κατά τόπους πεδία βολής των Σχηματισμών με ΠΑΟ 106 χιλ., πολυβόλα MG3, πολυβόλα 14,5 χιλ, πολυβόλα 12,7 χιλ, αντιαρματικά RPG και υποδιαμέτρημα όλμου.

Οι βολές   Βαρέων Όπλων αποτελούν το επιστέγασμα της εκπαίδευσης ειδικοτήτων για τους χειριστές και σκοπό έχουν την εξοικείωση του προσωπικού με την λειτουργία των οπλικών συστημάτων.

Οι Κύπριοι ένιωσαν τον κίνδυνο και εκπαιδεύονται στις Βολές και στον ανταρτοπόλεμο εντός Αστικών Περιοχών …Στην Ελλάδα κάποιοι ακόμη «εκπαιδεύονται στα ΚΕΝ » άοπλοι  και πάνε στις Μάχιμες Μονάδες για να εκπαιδευτούν