Το Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και η Φρεγάτα «ΕΛΛΗ» στην Νατοϊκή Άσκηση «DYNAMIC MANTA-19»

Η «DYNAMIC MANTA-19» του ΝΑΤΟ ξεκίνησε , από την ακτή της Σικελίας, με πλοία, υποβρύχια, αεροσκάφη και προσωπικό από 10 έθνη  -Κράτη της  Συμμαχίας

Σύμφωνα με τα δελτία τύπου του ΝΑΤΟ, επιφανειακές μονάδες υποβρυχίων και αεροσκάφη και ελικόπτερα ASW από τον Καναδά, τη Γαλλία, την Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, υπό τον έλεγχο του Διοικητή, Υποβρύχια ΝΑΤΟ (COMSUBNATO) την ετήσια άσκηση.

Συνολικά 4 υποβρύχια, 9 πλοία και αεροπλάνα και ελικόπτερα ASW θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους  της Συνεργασίας στον πόλεμο.

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες μια πολύπλοκη και προκλητική εκπαίδευση στον πόλεμο για να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα και την ικανότητά τους σε δεξιότητες κατά τωνυποβρυχίων και κατά των επιφανειακών Σκαφών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ασφάλεια.

Below is the complete list of the participants:

Number Name Type Country
333 Toronto Frigate Canada
D-654 Auvergne Frigate France
A-608 Var Tanker France
F-450 Elli Frigate Greece
X Papanikolis class Submarine Greece
F-594 Alpino Frigate Italy
S-527 Scire Submarine Italy
F-805 Evertsen Frigate Netherlands
F-103 Blas de Laze Frigate Spain
F-81 Santa Marina Frigate Spain
S-74 Tramontana Submarine Spain
S-357 Gür Submarine Turkey
F-493 Gelibolu Frigate