Μαζικές παραβιάσεις από τουρκικά F-16 & UAV σε όλο το Αιγαίο… (upd)

Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι με νέο μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα ένα CN-235 & δύο UAV προχώρησαν σε 5 παραβάσεις και 41 παραβιάσεις σε όλο το Αιγαίο.Το σύνολο των παραβιάσεων πραγματοποιήθηκε από τα UAV.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν σήμερα νέες παραβιάσεις και παραβάσεις από τουρκικά αεροσκάφη.Τέσσερα ζεύγη F-16 και ένα UAV προχώρησαν 11 παραβιάσεις και 6 παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 6η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 3 (1 CN-235, 2 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 5

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 41 (από τα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 6η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       :  4 (4×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 9

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 6

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 11 (από τα F-16)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο