Ο εμπειροπόλεμος Ταξίαρχος Ταξίαρχος Halil Soysal …Επικεφαλής των Τουρκικών Δυνάμεων στη Λιβύη

Ο Διοικητής  των Τουρκικών Δυνάμεων που θα αποσταλούν  στην Λιβύη  τοποθετήθηκε  ο εμπειροπόλεμος  Ταξίαρχος Halil Soysal

Ο Δκτης της 23ης Μεραρχίας Πεζικού της ΣτρατοΧωροφυλακής με έδρα το Şırnak, Ταξίαρχος Halil Soysal, τέθηκε επικεφαλής της τουρκικής στρατιωτικής αποστολής στην Λιβύη.

Έχει διατελέσει:
• Δκτης 3ης Ταξιαρχίας Καταδρομών (2013-2015)
• Δκτης 3ης Ταξιαρχίας Ειδικών Δυνάμεων (2015-2017)

Ο Ταξίαρχος  Halil Soysal είναι ένας πολύ γνωστός διοικητής στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι γνωστός για τις πολιτικές του «Şahin». Σε ορισμένες Μονάδες, είναι γνωστή ως «Νύχι, και σε άλλες  που ονομάζεται ώς » Μαύρη Νύχτα «.

Είναι γνωστό ότι ο Ταξίαρχος Halil Soysal έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πολλές σημαντικές επιχειρήσεις  στα Τουρκοσυριακά Σύνορα