Στη Κορυφή του Όρους των Θεών …Επιχειρούν τα OH-58 Kiowa της Α.Σ (video)

Στα Όριά τους δοκιμάζονται τα νέα αποκτήματα OH-58 Kiowa της Αεροπορίας Στρατού που πέταξαν απο Βάση της 1ης ΤΑΞΑΣ στη κορυφή του όρους των Θεών του Ολύμπου !

Τα Ελληνικά πληρώματα εκτελούν Τεχνικές και Επιχειρησιακές ασκήσεις με τους Αμερικανούς εκπαιδευτές ,που μετά απο ένα χρονικό διάστημα απραξίας λόγο Κορωνοειού ,ξανάρχισαν τις πτήσεις και τις Επιθετικές περιπολίες στο ανάγλυφο του Ολύμπου