Το Τουρκικό πολυβόλο PMT-76 είναι ένας κλώνος του FN MAG..

Μια αξιοσημείωτη λεπτομέρεια, το Τουρκικό  πολυβόλο MKEK PMT-76 που χρησιμοποιείται στα Οχήματα μεταφοράς προσωπικού   Aselsan Sarp των MRAP της BMC Kirpi II. 

Το PMT-76 είναι ένας κλώνος FN MAG με ελαφρώς βελτιωμένη δυναμική, όπως μειωμένο βάρος και πρόσδεση σιδηροτροχιάς. Σκοπός του είναι να αντικαταστήσει τα γηράσκοντα πολυβόλα MG-3 που χρησιμοποιούνται σε σταθερές οχυρωματικές  θέσεις και επίσης ως όπλα επί οχημάτων.

Σχόλιο: Αυτά κατασκευάζονται στη  Τουρκική Αμυντική βιομηχανία …Στην Ελλάδα τι ακριβώς κατασκευάζεται από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα  είπαμε ;


Διάφορα Άρθρα